Een doek als geheel kan tot je spreken. Maar hoekjes of plekjes uit het werk kunnen ook heel spannend zijn. Hieronder vindt u een paar voorbeelden.

A canvas as a whole can move you. But corners and little spots can also be exciting. See below for some examples.

Call Now Button